Фуқаролик ишлари бўйича тушунтиришлар

Суднинг ҳал қилув қарори ҳақида (24.05.2019 № 12)

 

Фуқаролик ишларини суд муҳокамасига тайёрлаш тўғрисида (24.08.2018 № 26)

 

Биринчи инстанция суди томонидан фуқаролик процессуал қонун нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида (19.05.2018 № 14) 

 

Давлат пенсия таъминоти билан боғлиқ ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида (29.11.2017 № 44) 

 

Аризани қабул қилишни рад этиш, аризани кўрмасдан қолдириш ва иш юритишни тугатиш билан боғлиқ процессуал нормаларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида (29.07.2016 № 12) 

 

Судлар томонидан вояга етмаган ва вояга етган меҳнатга лаёқатсиз болалар таъминоти учун алимент ундиришга оид ишлар бўйича қонунчиликни қўллаш амалиёти тўғрисида (29.07.2016 № 11) 

 

Шахсни ғайриихтиёрий тартибда психиатрия стационарига ҳамда сил касаллигига қарши кураш муассасасининг ихтисослаштирилган бўлимига ётқизиш ёки унинг ушбу муассасаларда ётиши муддатини узайтириш билан боғлиқ фуқаролик ишлари бўйича суд амалиёти ҳақида (18.09.2015 № 14)

 

Судлар томонидан фарзандликка олиш ҳақидаги ишлар бўйича қонунчиликни қўллаш амалиёти тўғрисида (11.12.2013 № 21) 

 

Тадбиркорлик субъектлари фаолияти билан боғлиқ қонун ҳужжатларини суд амалиётида қўллашнинг айрим масалалари ҳақида (14.09.2012 № 12/239) 

 

Фуқаролик ишлари бўйича биринчи инстанция суди ажримлари тўғрисида (25.05.2012 № 7)

 

Судлар томонидан оталикни белгилашга оид ишларни кўришда қонунчиликнинг қўлланилиши тўғрисида (25.11.2011 № 8) 

 

Судлар томонидан мерос ҳуқуқига оид қонунчиликнинг қўлланилиши тўғрисида (20.07.2011 № 05) 

 

Судлар томонидан никоҳдан ажратишга оид ишлар бўйича қонунчиликни қўллаш амалиёти тўғрисида (20.07.2011 № 06) 

 

Вакилликка доир фуқаролик процессуал қонунчилиги нормаларининг судлар томонидан қўлланилиши тўғрисида (14.05.2010 № 05) 

 

Фуқаролик ишлари бўйича суд харажатларини ундириш амалиёти тўғрисида (21.11.2009 № 14)

 

«Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини қўллашда суд амалиётида вужудга келадиган айрим масалалар ҳақида (10.04.2009 № 06/196) 

 

Фуқаролик ишлари бўйича экспертиза тайинлаш, ўтказиш ва эксперт хулосасига баҳо беришда суд амалиётида келиб чиқадиган айрим масалалар ҳақида (12.12.2008 № 24) 

 

Фуқаролик ишларини кўришда судлар томонидан далилларга оид қонун нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида (02.10.2007 № 11) 

 

Суд амалиётида битимларни тартибга солувчи қонунчилик нормаларини татбиқ қилишда вужудга келадиган айрим масалалар тўғрисида (22.12.2006 № 17) 

 

Кредит шартномаларидан келиб чиқадиган мажбуриятлар бажарилишини таъминлаш тўғрисидаги фуқаролик қонун ҳужжатларини қўллашнинг айрим масалалари ҳақида (22.12.2006 № 13/150) 

 

Буйруқ тартибида иш юритишни тартибга солувчи қонун нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида (03.02.2006 № 4) 

 

Ер кодексини татбиқ қилишда суд амалиётида вужудга келадиган айрим масалалар тўғрисида (03.02.2006 № 3) 

 

Якка тартибда қурилган уйга бўлган мулк ҳуқуқи билан боғлиқ низолар бўйича суд амалиёти тўғрисида (24.09.2004 № 14) 

 

Фуқаролик ишларини апелляция тартибида кўриш амалиёти ҳақида (21.05.2004 № 5) 

 

Меҳнат вазифаларини бажариши муносабати билан ходимнинг ҳаёти ва соғлиғига етказилган зарарни қоплашга оид низолар бўйича суд амалиёти ҳақида (19.12.2003 № 18) 

 

Уй-жой низолари бўйича суд амалиёти ҳақида (14.09.2001 № 22) 

 

Фуқаролик ишларини апелляция, кассация ва назорат тартибида кўриш амалиёти ҳақида (01.06.2001 № 4) 

 

Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида (28.04.2000 № 7) 

 

Фуқаролик ишларини судда кўришга тайёрлаш ва уларни кўриш муддатлари тўғрисида (24.09.1999 № 18) 

 

Фуқаролик кодексини татбиқ қилишда суд амалиётида вужудга келадиган айрим масалалар тўғрисида (24.09.1999 № 16)

 

Болалар тарбияси билан боғлиқ бўлган низоларни ҳал қилишда судлар томонидан қонунларни қўллаш амалиёти тўғрисида (11.09.1998 № 23) 

 

Суднинг ҳал қилув қарори ҳақида (17.04.1998 № 13) 

 

Судлар томонидан меҳнат шартномаси (контракти)ни бекор қилишни тартибга солувчи қонунларнинг қўлланилиши ҳақида (17.04.1998 № 12) 

 

Хусусийлаштирилган турар жойларга эгалик қилиш, улардан фойдаланиш ва уларни тасарруф қилиш билан боғлиқ ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида (02.05.1997 № 3) 

 

Судлар томонидан мулкни рўйхат (арест)дан чиқариш ҳақидаги ишларни кўришда қонунчиликнинг қўлланиши тўғрисида (16.04.1993 № 13) 

 

Тақдим этувчига деб берилган ҳужжатлар йўқолган тақдирда уларга бўлган ҳуқуқларни тиклаш (чақириб иш юргизиш) ҳақидаги аризаларнинг судлар томонидан кўрилиши тўғрисида (13.11.1992 № 5б) 

 

Фуқаролик ҳолати далолатномалари ёзувларидаги хатоликларни белгилашни тартибга солувчи қонунчиликни судлар томонидан қўлланиши ҳақида (13.11.1992 № 5а)

 

Суд амалиётида фуқаро ва ташкилотларнинг шаъни, қадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳимоя қилиш ҳақидаги қонунларни қўллаш тўғрисида (19.06.1992 № 5) 

 

Юридик аҳамиятга эга бўлган фактларни белгилаш ҳақидаги ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида (20.12.1991 № 5)